تو اینجایی: خانه » حمایت کردن » برخی از نکات قبل از خرید مبل

برخی از نکات قبل از خرید مبل

01 / اندازه مبل را بر اساس فضا تعیین کنید
02 / تعیین طراحی محصول با توجه به اندازه
03 / مشخص کردن مشخصات مبل را بر اساس طراحی تعیین کنید
04 / سرانجام رنگ مبل را انتخاب کنید
05 / نحوه انتخاب جهت مبل؟ (روبروی مبل) با مبل، چپ یا راست را انتخاب کنید

اتصال سریع

مبلمان Lizz کارخانه حرفه ای مبلمان مدرن خانه است.