تو اینجایی: خانه » وبلاگ » شرکت » اخبار صنعت

اخبار صنعت

نمایش ها:0     نویسنده:ویرایشگر سایت     زمان انتشار: 2021-08-09      اصل و نسب:سایت

اخبار صنعت

از منظر دسته بندی محصولات، با بهبود مصرف کنندگان چینی از مبل های عملکردی چینی، مارک های مختلف همچنان به شدت به رشد بازار مبل های عملکرد عملکردی ادامه می دهند و به طور مداوم مبل های کاربردی را با توابع و سبک های مختلف توسعه می دهند. در حال حاضر، مبل های عملکردی در بازار عمدتا دسته های زیر را پوشش می دهند:

(1) برای تنظیم موقعیت مبل از مبل عملکردی، این نوع از مبل عملکردی می تواند موقعیت های مختلف نشسته و سوئیچ زاویه ای متفاوت را به دست آورد، برخی از مبل نیز عملکرد چرخش و نوسان را اضافه می کند؛

(2) مبل های عملکردی عمدتا بر اساس تغییر شکل، چنین کاناپه ها می توانند از بین بروند، تحت فشار و کشیده شدن، تقسیم و سایر توابع، که می تواند به طور موثر بهبود میزان بهره برداری از فضا را بهبود بخشد؛

(3) مبل را با توابع اضافی اضافه کنید. این نوع مبل می تواند ماساژ، پخش موسیقی، ذخیره سازی، چراغ های LED، شارژ، جدول های سینی، تصفیه هوا و سایر توابع را بر اساس مبل های معمولی اضافه کند تا نیازهای شخصی مصرف کنندگان مختلف را برآورده کند.

اتصال سریع

مبلمان Lizz کارخانه حرفه ای مبلمان مدرن خانه است.